Covid ikon

BEMÆRK: Vi har åbnet op igen for gudstjenester på alle lokationer fra den 2. maj. Find retningslinjerne her

Omsorg for verden

På denne side kan du læse om nogle af de internationale projekter, vi som kirke støtter op om og engagerer os i.

Vi tror på, at vi som kirke ikke bare har et ansvar for os selv og vores lokalområde og by, men også at vi bærer en del af et globalt ansvar om at være med til at sprede de gode nyheder og derved respondere på den missionsbefaling og det løfte Jesus giver sine disciple i Matthæusevangeliets sidste kapitel

Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt 28:18-20

Vi har i KBH Frikirke fire missionsprojekter, som vi støtter op om økonomisk, i bøn og relationelt. De fire projekter kan du læse om her.

Pilgrims International

Charlotte og Johannes Petersen er grundlæggere af organisationen Pilgrims International.
De har siden 1996 boet i Moldova og været i mission der. Moldova hører til et af Europas mest fattige lande og der driver Pilgrims International missionsarbejde og yder humanitær hjælp.

I Moldova er en del af Pilgrims International at plante menigheder og have ledertræning hvorigennem de udruster missionærer og andre kristne i Østeuropa.

Visionen i Pilgrims international er ”hjælp til selvhjælp” med centrum i biblens ord og budskab.

Østeuropa er et af de steder i verden, hvor der foregår mest human trafficking, prostitution, misbrug og der er stor fattigdom.

Pilgrims International har været med til at etablere støtte- og rehabiliteringscentre samt hjem for unge kvinder, som er blevet reddet ud af prostitution.

Hver sommer afholdes der sommerlejre for børn, teenagere og unge studerende hvor der deltager op til 600.

Rigtig mange børn vokser op uden forældrenes tilstedeværelse og nærvær, fordi rigtig mange arbejdsdygtige voksne udrejser, for at tjene penge til familierne. Sommerlejrene giver børn voksenkontakt og hjælper til at opfylde de behov de har og giver også mulighed for at vise Jesu kærlighed både i ord og i praksis.

Hope House Kanazawa, Japan

Der er fuld religionsfrihed i Japan, men under 1% af befolkningen er kristne. Kirker kan evangelisere uhindret, men Japan er et meget traditionelt land, hvor familien ofte ser skævt til medlemmer, som bliver kristne.

Gennem en kristen café med udadvendte arrangementer, engelskundervisning, galleri og koncerter er Hope House et kontaktpunkt til Kanazawa by – en universitetsby med omkring 450.000 indbyggere. I caféens hyggelige omgivelser er der mulighed for at tale om kristendom, men også frihed til at lade være. Mennesker introduceres til Jesus Kristus og til et varmt kristent fællesskab, hvor de kan finde nyt håb med evigt perspektiv.

Caféen danner også rammen om lovsang og gudstjenester, som tiltrækker både japanere og udlændinge i byen. Kirken har et voksende børnearbejde med overvejende kirkefremmede børn og forældre, og det er også tanken at starte et målrettet bibelundervisningsprogram.
Kirken er også involveret i tværkirkeligt arbejde i byen.

Bodil Nakabayashi er vokset op som missionærbarn i Japan, men rejste selv til Kanazawa i 2009. Her mødte hun sin mand, Shiro, og i dag leder de sammen Hope House med et team af internationale medarbejdere.

ELAM MINISTRIES

Kenneth Kühn leder arbejdet i Europa for den iranske missionsorganisation ELAM MINISTRIES. Han arbejder ud fra vores lokation i Valby, hvor han tjente som præst indtil foråret 2016.

Netop i denne tid vender tusindvis af iranere og afghanere sig fra Islam til kristendom. Trods stærk forfølgelse vokser kirken under jorden med lynets hast i disse lande. Siden 1990 har ELAM arbejdet med at støtte og udbrede undergrundskirken i Iran. Samtidig arbejder ELAM blandt de persisktalende flygtninge i Asien og Europa - særligt i Tyrkiet hvor ELAMs bibelskoletræning har oprejst evangelister, der har plantet over 35 voksende menigheder. I resten af Europa oplever bestående kirker også at flygtninge fra Iran og Afghanistan kommer til tro i stort antal og ønsker at blive døbt.

Kenneth leder et team af persisktalende tjenester, der mobiliserer europæiske kirker til mission blandt iranere og afghanere. Ved besøg i gudstjenester og konferencer deler de den opmuntrende historie om Guds plan med det persiske folk. Desuden hjælper ELAM med at disciple og træne konvertitter fra Iran og Afghanistan gennem konferencer og trænings forløb på persisk. Endelig producerer og formidler ELAM relevante ressourcer på persisk som kirkerne kan bruge i deres arbejde: Kristen litteratur og en ny persisk oversættelse af biblen, TV programmer og lovsangsmusik af god kvalitet samt korrespondance kurser i bibel og teologi, som akkrediteres af Global University til en bachelor grad.


Evangelical Church Skopje, Nordmakedonien

Zivko and Fani Barbutov

En kirke som er plantet i 2018, med et hjerte for at nå den næste generation.

Deres mål er at plante flere kirker og deres tjeneste har indflydelse regionalt gennem områder som teologi, lovsang og udvikling af unge ledere.