Vision og værdier

Vi ønsker at udruste mennesker til livet gennem tro Jesus Kristus

Alle mennesker har værdi, og vi brænder for at se alle mennesker lykkes i livet.

Vi tror, at Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet og gennem ham, og hans ord, finder vi hjem - og kan leve i fred med Gud, med os selv og med hinanden.

Vi vil være en kirke som bygger bro mellem kirke og ikke-kirke, mellem tro og ikke-tro og i det møde ønsker vi at bidrage til en positiv forandring, både socialt, kulturelt og åndeligt.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

Ære

Vi vil ære Gud og mennesker. Vi vil ære og fremelske det bedste i alle mennesker og tale positivt og opbyggende om og til hinanden.

Ypperlighed

Vi vil sætte baren højt, og gøre det bedste vi kan, når vi hjælper og tjener hinanden og vores by. Vi ønsker at rumme og give plads til fejl, så mennesker tør leve højt og blive ved med at vokse.

Vækst

Vi er optaget af at kirken aldrig må blive større end det enkelte menneske, men heller aldrig blive mindre end det næste menneske. Vi vil indrette os på at udvide vores tænkning og vores hjerter og vores udsyn, så vi aldrig lukker os om os selv eller får nok i os selv.

Mission

Vi rækker ud til vores by, til vores land og til nationerne. Den kristne tro er gode nyheder om frihed, frelse og fred til enhver som tror, og vi er engageret både lokalt, nationalt og globalt.

Sammen

Alle mennesker er værdige, engagerede og relationelle. Et "vi" er altid større og stærkere end et "jeg". Forpligtende og ærlige relationer er udgangspunkt for et meningsfuld og frugtbart liv.