Covid ikon

BEMÆRK: Vi har åbnet op igen for gudstjenester på alle lokationer fra den 2. maj. Find retningslinjerne her

Vision, Værdier og Mission

VISION

Missions-fokuseret

Vi ser for os:

Et apostolsk ressourcecenter, der gør Jesus kendt alle steder og for alle generationer.

En engageret kirke, som er med til at løfte byen side om side med kommuner og andre organisationer. Vi tror, at Gud har sat os i vores hovedstad for at elske og tjene “et større København”.

En voksende kirke, som “udvider teltpælene" ved at rejse tjenester og ledere, som kan plante og etablere flere fællesskaber, gudstjenester og missionale initiativer i flere byer, vores land og i nationerne.

Én stærk, harmonisk og engageret multi-site kirke, som arbejder for både åndelig, kulturel og social fornyelse og vækst over alt, hvor vi færdes. 

Relations-orienteret

Vi ser for os:

Ét hus med mange forskellige rum, med stor rækkevidde og mangfoldighed og som samtidig forbinder mennesker i forpligtende relationer under “samme tag” med fælles vision og værdier.

Et fællesskab, hvor der altid er rum som det enkelte menneske kan finde sig til rette i og vokse i - uanset hvor man er i livet, og hvor meget man er kendt med tro og kirke. Vi er en kirke for uperfekte mennesker.

Et fællesskab hvor det enkelte menneske opdager sit ståsted, sin plads, sit formål og sin værdi og dermed kan leve livet i sit fulde gudgivne potentiale.

Jesus-centreret

Vi ser for os

Én kirke, som alle steder og for alle generationer skaber rum for livsforvandlende møder med Jesus, hans ånd og hans ord. 

En kirke som ved Helligåndens kraft formidler lægedom, genoprettelse, håb og frelse. 

En kirke, som har en vedvarende tilstrømning af mennesker, som kommer til tro og bliver føjet til fællesskabet. 

En kirke, som formidler åndsinspireret livsnær og Jesus-centreret lovsang, forkyndelse, fællesskab og engagement.

VÆRDIER

Ære

Vi vil ære Gud, hans ord, hans skaberværk og det formål, han har givet sin kirke. Vi vil derfor ære alle mennesker i den måde vi ser, taler med og om mennesker og i den måde vi behandler dem på.

Ypperlighed

Vi vil være ypperlige, når vi tjener hinanden, vores by og land. Vi er drevet af Kristi nåde og ikke menneskelig præstation. Vi vil derfor altid gøre vores bedste med de gaver og talenter, som Helligånden har givet os.

Vækst

Vi vil være et fællesskab med gode og sunde vækstbetingelser for menneskers tro, modenhed og efterfølgelse af Jesus. Vi vil derfor skabe plads til det enkelte menneske og samtidig være en bevægelig og forandringsparat kirke, som kan blive ved med at rumme den vækst, Gud giver. 

Mission

Vi vil gøre Jesus kendt. Det vil vi gøre alle steder og for alle generationer. Det bedste udtryk for hvem Jesus er, ses i det daglige liv vi lever som mennesker. Vil derfor udruste alle til at leve missions-fokuserede, relations-orienterede og Jesus-centrerede liv.

Sammen

Vi er et fællesskab bundet sammen gennem troen på Jesus. Vi vil derfor bygge autentiske relationer og forpligtende fællesskaber på tværs af generationer, køn og kulturer.

MISSION

Vi eksisterer for at udruste mennesker
til livet gennem troen på Jesus Kristus
                                                                                                        

EN DEL AF NOGET STØRRE

Vi tror på vigtigheden og sundheden i at være koblet på noget større end blot os selv. Her kan du finde information om to af de netværk, vi er forbundet med og som vi på forskellige måder også er forpligtet overfor.

Apostolsk Kirke Danmark

KBH Frikirke er en del af Apostolsk Kirke i Danmark. Det apostolske netværk udgøres af ca. 30 menigheder, tre efterskoler og en højskole rundt omkring i Danmark. Apostolsk Kirke er blot en af mange frikirkeretninger. Kirken har sine historiske rødder i Wales og kom til Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede. Apostolsk kirke i Danmark er et anerkendt trossamfund.

FrikirkeNet

Vi er også en del af FrikirkeNet, som er et netværk af flere end 100 frikirker, organisationer og institutioner fra blandt andre Baptistkirken, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Mosaik (tidl. pinsekirkerne), Vineyard, Hillsong og uafhængige frikirker. FrikirkeNet driver og faciliterer bl.a en fælles pressetjeneste og en årlig lederkonference.