Giv online
Sådan giver du

Tak fordi du giver!

Tiende er det begreb vi bruger for at give fast til kirkens arbejde. Det udtrykker vores taknemmelighed for Guds godhed og forsørgelse i vores liv og det udtrykker vores dybe tillid til Guds trofasthed.

Tiende er, at give den første krone, eller den første del af din indkomst til den kirke som er dit åndelige hjem. Det handler også om at tage et medansvar i fællesskabet og for den opgave Gud har givet sin kirke - at være lys og salt i den her verden.

Måder at give på

Du kan oprette en fast månedlig overførsel via Mobilepay eller Betalingsservice. Brug formularen her på siden.

Du kan også give et engangsbeløb ved at bruge vores mobilepaynr. eller overføre til kirkens bankkonto.

MobilePay

Nummer: 54373

Giv med MobilePay

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr. 1569
Konto nr. 6585000

Søndag: Om søndagen til gudstjenester, bliver der ofte indsamlet kollekt til kirkens arbejde eller til tider specifikke mærkesager, som vi har særligt fokus på og gerne vil bakke op om

Mulighed for skattefradrag

Der er to ordninger:

1. § 8A – Giv frit, dog op til en vis grænse

Gennem Ligningslovens § 8A kan du få skattefradrag for op til kr. 17.700.

2. § 12 stk. 3 – Forpligtelseserklæring

Gennem Ligningslovens §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag til godkendte institutioner. For at få fradrag skal du tegne en forpligtelses-erklæring, som er en bindende giveraftale over 10 år. Du kan enten give et fast beløb eller en procentdel af din bruttoårsindkomst. Du kan fradrage op til 15 % af din bruttoindkomst.

Hvordan opnås fradraget?

  • Du skal oplyse navn og cpr-nummer, til kirkens kasserer.
  • Vi registrerer alt hvad du giver, uanset om det er mobile-pay, pbs, bankoverførsel eller friend-pay. (Giver du kontant, skal du give i en kuvert med navn på.)
  • Vi rapporterer dine indbetalinger til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din selvangivelse.

Vi rådgiver gerne nærmere om de forskellige fradragsordninger eller svarer på andre spørgsmål. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte kirkens kasserer Pernille Jacobsen.