Covid ikon

BEMÆRK: Vi har åbnet op igen for gudstjenester på alle lokationer fra den 2. maj. Find retningslinjerne her

Netværksgrupper
I KBH Frikirke har vi forskellige grupper, der er målrettet mod, hvor vi er i vores liv. Vi har netværksgrupper for unge, familier med små børn, internationale (engelsk talende), voksne grupper (30+, 40+, 60+) og seniorgruppen, og interessegrupper som f.eks. madklubben.

Møderne er typisk omkring 2 timer og hyppigheden varierer for hver gruppe, men man mødes typisk mellem 1 og 2 gange i løbet af en måned.
vær med
Vil du med i en gruppe?
Hvis du er interesseret i at være med i en gruppe, kan du kontakte os her.
Kontakt
Vi tror på, at der er en mening i at samles i mindre fællesskaber og dele liv. I Apostlenes Gerninger, kap 2, kan man læse om, hvordan de allerede i den første menighed mødtes og spiste sammen.

I KBH Frikirke mødes vi, udover søndag til gudstjeneste, også i mindre netværksgrupper. Vi mødes hjemme hos én fra netværksgruppen eller på skift hos dem som er i gruppen.

Hvorfor mødes?

Vi mødes, fordi vi ønsker at dele liv og tro med hinanden. I de små fællesskaber har vi mulighed for at have mere nærværende og personlige samtaler om vores liv og tro.
Her opmuntrer, lytter og forbinder man sig til hinanden.

Formålet med netværksgrupperne er også at søge Gud og Guds ord ind i de situationer, vi står i lige nu. Det kan være gennem lovsang, bøn og samtaler om hvordan bibelen er relevant i dag. Samtaler og refleksioner over netop dette er en central del af at være i en netværksgruppe. Det er et trygt sted at stille spørgsmål og blive opmuntret i sin livsvandring

Hvis man ikke aktivt kommer i en kirke og måske ikke rigtigt kender til den kristne tro, kan en netværksgruppe være en god mulighed for at lære mere om Gud.