VÆKST
Det praktiske
I løbet af efteråret og foråret, vil der være kurser med forskellige emner, der typisk vil forløbe over 6 aftner en fastlagt dag i 6 uger.
Der vil også være kurser af kortere varighed, ligesom der også vil blive annonceret en-dags kurser af forskellig specifik karakter.  

Kurserne er gratis, men der vil være lille betaling for mad. 
Hvor
Banevolden 46, 2500 Valby
Kontakt

VÆKST – udrustning til livet 

VÆKST er KBH Frikirkes menighedsskole, hvor vi ønsker at udruste mennesker til livet gennem troen på Jesus Kristus.

Vi vil være en skole for alle, hvad enten du er ny i tro, har været kristen længe eller blot er nysgerrig og vil vide mere om Jesus. 
Vi ønsker at have kvalitets undervisning, som er formidlet på et sprog og en måde, hvor alle kan være med.  

Vi har 3 overordnede formål for vores undervisning:

  1. At den er praksisnær, at det, der læres, kan bruges med det samme i kirken og i hverdagen.
  2. At den leder til forvandling, hvor Guds ord får lov til at virke sand transformation frem for blot information.
  3. At den udvikles i et fællesskab, hvor vi spejler os i hinandens ord og erkendelser, og lader os inspirere af hinanden.

Læs mere om kurser og tilmelding her