BEMÆRK: Vi har åbnet for fysiske gudstjenester per d. 14. juni, og da vi følger myndighedernes anbefalinger er det med forskellige restriktioner. Derfor skal man tilmelde sig de forskellige gudstjenester, så vi ikke bliver for mange samlet. Læs mere

Outreach

På denne side kan du læse om nogle af de internationale projekter, vi som kirke støtter op om og engagerer os i.

Vi tror på, at vi som kirke ikke bare har et ansvar for os selv og vores lokalområde og by, men også at vi bærer en del af et globalt ansvar om at være med til at sprede de gode nyheder og derved respondere på den missionsbefaling og det løfte Jesus giver sine disciple i Matthæusevangeliets sidste kapitel

Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt 28:18-20
Pilgrims International

Charlotte og Johannes Petersen er grundlæggere af organisationen Pilgrims International.
De har siden 1996 boet i Moldova og været i mission der. Moldova hører til et af Europas mest fattige lande og der driver Pilgrims International missionsarbejde og yder humanitær hjælp.

I Moldova er en del af Pilgrims International at plante menigheder og have ledertræning hvorigennem de udruster missionærer og andre kristne i Østeuropa.

Visionen i Pilgrims international er ”hjælp til selvhjælp” med centrum i biblens ord og budskab.

Østeuropa er et af de steder i verden, hvor der foregår mest human trafficking, prostitution, misbrug og der er stor fattigdom.

Pilgrims International har været med til at etablere støtte- og rehabiliteringscentre samt hjem for unge kvinder, som er blevet reddet ud af prostitution.

Hver sommer afholdes der sommerlejre for børn, teenagere og unge studerende hvor der deltager op til 600.

Rigtig mange børn vokser op uden forældrenes tilstedeværelse og nærvær, fordi rigtig mange arbejdsdygtige voksne udrejser, for at tjene penge til familierne. Sommerlejrene giver børn voksenkontakt og hjælper til at opfylde de behov de har og giver også mulighed for at vise Jesu kærlighed både i ord og i praksis.

Kaniki Bible College University

Zambia har været et område, hvor vores kirke igennem mange år har støttet mission.

Kaniki Bible University College er et af de største og længst varende projekter, vi har været en del af.

Kaniki-projektet startede for mere end 50 år siden med grundlæggelsen af Apostolic Church in Zambia, som i dag tæller mere end 150 kirker.

Visionen var fra start at starte en bibelskole, som kunne uddanne og træne zambiere til ledere, præster, evangelister i teologi, i praktiske opgaver og i god karakterdannelse så de kunne skabe en levevej og en mulighed for indkomst.

Bibelskolen har været en god og solid idé til at give Apostolsk Kirke i Zambia og andre organisationer ledere og medarbejdere, der er forankret i biblens ord og med en god karakter.
Kaniki Bible University College eksisterer med en vision om: ”At træne ledere med integritet og relevans, og at se dem tjene og influere kirke og samfund i Afrika ud fra bibelske principper. En ny generation af åndelige ledere i Zambia, som vil spille en vigtig rolle i at løfte denne nation og befolkning i indsigt, tro og integritet”

Udover bibelskolen har Kaniki udviklet en farm, som er et centralt sted forlokalbefolkningen af arbejde og hvor man kan lære at dyrke landbrug.

Arise

Ud fra Kaniki er der vokset et arbejde for forældreløse børn. Mange børn bliver forældreløse bl.a. på grund af HIV/AIDS og andre sygdomme.

Arise, som oprindeligt hed ”Kaniki Orphanage Project” (KOP) hjælper børn med at komme i skole ved at støtte med bøger, uniformer, mad, medicin og med at komme i skole.

I KBH Frikirke er Arise vores Børnekirkes missionsprojekt, som de bl.a. støtter gennem et årligt sponsorløb, hvor alle penge går til Arise.

Sudan

Dorthe og Anders Jacobsen blev i 2005, efter bibelskoleophold i Kolding, udsendt til Kenya og senere Tanzania for at arbejde med International Aid Services (IAS) i Central- og Østafrika og Afrikas Horn. Efter 2 år i Danmark er Dorthe og Anders i 2019 igen udsendt, sammen med deres børn, til arbejdet med IAS nu i Sudan.

Sudan er Afrikas 3. største land (43 gange større end Danmark), men består primært af ørken og størstedelen af de 40 millioner mennesker, der lever i Sudan, bor omkring Nilen eller nilene, da både den Blå og den Hvide Nil løber igennem Sudan.

Landet kæmper med væbnede konflikter og har den kedelige rekord at have haft krig i længst tid på det afrikanske kontinent. Landet er utrolig rigt, men befolkningen er en af de fattigste i verden med udpræget korruption.

Da landet i 1983 indførte Sharialoven findes der ikke reel religionsfrihed, og det er forbudt at konvertere til en anden tro end den du er født med. 70% af befolkningen er sunni-muslimer, 5% er kristne og 20% er en blanding af traditionelle religioner.

Vand
IAS arbejder med at sikre rent drikkevand til de fordrevne mennesker i de konfliktramte områder igennem vandboringer, damme og dæmninger.


Uddannelse
Analfabetisme er meget udbredt og nogle steder kan 40% af befolkningen hverken læse eller skrive. Dette er endnu værre for børn og unge med handicap, hvor op imod 97- 99% aldrig har oplevet skolegang. IAS arbejder derfor med at fremme inkluderende undervisning igennem pædagogisk træning af lærerne, udredning af børn med handicap, renovation af skoler, oprettelse af familiegrupper til opbakning og oplysning omkring børns rettigheder og muligheder for hjælp.

Anders leder dette arbejde med knap 100 medarbejdere, hvoraf de fleste er muslimer, frem imod IAS’ vision om et Guds-forvandlet samfund i Sudan.

Hope House Kanazawa, Japan

Hope House er en café, som blev startet af den danske missionær Bodil Nakabayashi (dengang Bodil Sund Jespersen). Bodil blev udsendt i maj 2009 af Netværkskirken (som det hed dengang) med støtte fra tre andre danske frikirker.

Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Grønland

KBH Frikirke er med til at støtte den videre udvikling af menighedsarbejdet i Grønland. Helt præcist drift og udvikling af arbejdet i Nuuk, hvor Appaleq Petersen i dag er ansat som præst og en menighedsplantning i Paamiut, syd for Nuuk hvor Knud og hans familie bor og leder en INO hjemmegruppe. Menighedsplantningen i Paamiut er knyttet til menigheden i Nuuk og støttes med besøg derfra. Fra København støtter vi arbejdet med økonomi og med forbøn.

Grønland er stort. På alle måder stort. Grønland er ca. 50 gange større end Danmark. Men befolkningen udgør kun i alt ca. 57.000 personer. 

De fleste byer og bygder ligger spredt på Vestkysten og kun et par byer og småbygder på Østkysten. Rejse mellem byer / bygder foregår med fly eller skib. Det tager tid og det koster penge.

INO er navnet på den evangeliske frikirke, eller ‘Pinsekirken' i Grønland. INO er forkortelse for Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Det nye livs kirke.

John Østergaard Nielsen, Odense, er kontaktperson for den danske støtte til arbejdet i Nuuk og Paamiut og i resten af Grønland.

John og hans hustru Ulla var selv missionærer og præst i kirken i Nuuk i mere end 30 år frem til sommeren 2018, hvor de vendte tilbage til Danmark.

Lokalt i København er kontaktperson Gitte Jakobsen, tlf. 5058 9459

Kina

Bitten Høgh kom til Kina i 1994, hvor hun har undervist på et lokalt universitet i Master of Business Administration i Yunnanprovinsen.

I 1996 grundlagde hun sin virksomhed ”Danyun Business Affairs Consulting Company” som har et fundament i forretningsmæssigt konsultation.

Ud fra sin virksomhed arbejder Bitten med at forhøje livskvalitet og levestandarder for kineserne i Yunnanprovinsen, primært gennem to projekter: Håndarbejdsprojektet og Teprojektet.

Håndarbejdsprojektet

Håndarbejdsprojektet er et tiltag, hvor mange kvinder fra hele Yunnanprovinsen kommer og fremstiller broderede håndarbejde og i den forbindelse modtager de undervisning i økonomi, hygiejne, basal skoleundervisning og syteknikker.

Kvinderne som kommer fra både landsbyer og bjergland distrikter er generelt meget fattige, men de er gode til at brodere. Håndarbejdsprojektet gør at kvinderne bliver inddraget i udviklingen af nye produkter og udviklingen i deres lokalsamfund og Bitten hjælper med at sælge produkterne.

Derudover hjælper Bittens virksomhed områderne med økonomisk støtte til skolehjælp, skolemad og bygning af skoler og andre boliger i området.

På den måde oplever indbyggerne at få en lille indkomst og kunne bygge en bedre tilværelse både økonomisk og socialt gennem arbejdet. Kvinderne oplever en højere selvtillid gennem de evner de udvikler og det ansvar de får gennemprojektet.

Te-projektet

Gennem te-projektet når Bittens virksomhed ud til nogle af de fattigste indbyggere, hvor de fleste tjener mindre en 1 dollar om dagen.

Projektet ligger i Menglian, som i høj grad er bjerglandskab.

Projektet sker i samarbejde med virksomheden ”Xjngijan” som er ledt af en ung innovativ forretningsmand, som er teproducent og har et produkt som er godkendt som økologisk te og fairtrade produkt.

I te-projektet underviser og hjælper DanYun te-farmere med at drive virksomhed gennem undervisning både indenfor økologisk landbrug, sociale og familiære relationer, ernæring og hygiejne.

Formålet med te-projektet er at beskytte landmændenes rettigheder og interesser og forvalte fairtrade produkter og sikre, at disse produkter anvendes til udvikling af beboersamfundet, der hjælper te-farmere med at generere højereindkomst.