Covid ikon

BEMÆRK: Vi har åbnet op igen for gudstjenester på alle lokationer fra den 2. maj. Find retningslinjerne her

Outreach

På denne side kan du læse om nogle af de internationale projekter, vi som kirke støtter op om og engagerer os i.

Vi tror på, at vi som kirke ikke bare har et ansvar for os selv og vores lokalområde og by, men også at vi bærer en del af et globalt ansvar om at være med til at sprede de gode nyheder og derved respondere på den missionsbefaling og det løfte Jesus giver sine disciple i Matthæusevangeliets sidste kapitel

Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt 28:18-20
Pilgrims International

Charlotte og Johannes Petersen er grundlæggere af organisationen Pilgrims International.
De har siden 1996 boet i Moldova og været i mission der. Moldova hører til et af Europas mest fattige lande og der driver Pilgrims International missionsarbejde og yder humanitær hjælp.

I Moldova er en del af Pilgrims International at plante menigheder og have ledertræning hvorigennem de udruster missionærer og andre kristne i Østeuropa.

Visionen i Pilgrims international er ”hjælp til selvhjælp” med centrum i biblens ord og budskab.

Østeuropa er et af de steder i verden, hvor der foregår mest human trafficking, prostitution, misbrug og der er stor fattigdom.

Pilgrims International har været med til at etablere støtte- og rehabiliteringscentre samt hjem for unge kvinder, som er blevet reddet ud af prostitution.

Hver sommer afholdes der sommerlejre for børn, teenagere og unge studerende hvor der deltager op til 600.

Rigtig mange børn vokser op uden forældrenes tilstedeværelse og nærvær, fordi rigtig mange arbejdsdygtige voksne udrejser, for at tjene penge til familierne. Sommerlejrene giver børn voksenkontakt og hjælper til at opfylde de behov de har og giver også mulighed for at vise Jesu kærlighed både i ord og i praksis.

Kaniki Bible College University

Zambia har været et område, hvor vores kirke igennem mange år har støttet mission.

Kaniki Bible University College er et af de største og længst varende projekter, vi har været en del af.

Kaniki-projektet startede for mere end 50 år siden med grundlæggelsen af Apostolic Church in Zambia, som i dag tæller mere end 150 kirker.

Visionen var fra start at starte en bibelskole, som kunne uddanne og træne zambiere til ledere, præster, evangelister i teologi, i praktiske opgaver og i god karakterdannelse så de kunne skabe en levevej og en mulighed for indkomst.

Bibelskolen har været en god og solid idé til at give Apostolsk Kirke i Zambia og andre organisationer ledere og medarbejdere, der er forankret i biblens ord og med en god karakter.
Kaniki Bible University College eksisterer med en vision om: ”At træne ledere med integritet og relevans, og at se dem tjene og influere kirke og samfund i Afrika ud fra bibelske principper. En ny generation af åndelige ledere i Zambia, som vil spille en vigtig rolle i at løfte denne nation og befolkning i indsigt, tro og integritet”

Udover bibelskolen har Kaniki udviklet en farm, som er et centralt sted forlokalbefolkningen af arbejde og hvor man kan lære at dyrke landbrug.

Arise

Ud fra Kaniki er der vokset et arbejde for forældreløse børn. Mange børn bliver forældreløse bl.a. på grund af HIV/AIDS og andre sygdomme.

Arise, som oprindeligt hed ”Kaniki Orphanage Project” (KOP) hjælper børn med at komme i skole ved at støtte med bøger, uniformer, mad, medicin og med at komme i skole.

I KBH Frikirke er Arise vores Børnekirkes missionsprojekt, som de bl.a. støtter gennem et årligt sponsorløb, hvor alle penge går til Arise.

Sudan

Dorthe og Anders Jacobsen blev i 2005, efter bibelskoleophold i Kolding, udsendt til Kenya og senere Tanzania for at arbejde med International Aid Services (IAS) i Central- og Østafrika og Afrikas Horn. Efter 2 år i Danmark er Dorthe og Anders i 2019 igen udsendt, sammen med deres børn, til arbejdet med IAS nu i Sudan.

Sudan er Afrikas 3. største land (43 gange større end Danmark), men består primært af ørken og størstedelen af de 40 millioner mennesker, der lever i Sudan, bor omkring Nilen eller nilene, da både den Blå og den Hvide Nil løber igennem Sudan.

Landet kæmper med væbnede konflikter og har den kedelige rekord at have haft krig i længst tid på det afrikanske kontinent. Landet er utrolig rigt, men befolkningen er en af de fattigste i verden med udpræget korruption.

Da landet i 1983 indførte Sharialoven findes der ikke reel religionsfrihed, og det er forbudt at konvertere til en anden tro end den du er født med. 70% af befolkningen er sunni-muslimer, 5% er kristne og 20% er en blanding af traditionelle religioner.

Vand
IAS arbejder med at sikre rent drikkevand til de fordrevne mennesker i de konfliktramte områder igennem vandboringer, damme og dæmninger.


Uddannelse
Analfabetisme er meget udbredt og nogle steder kan 40% af befolkningen hverken læse eller skrive. Dette er endnu værre for børn og unge med handicap, hvor op imod 97- 99% aldrig har oplevet skolegang. IAS arbejder derfor med at fremme inkluderende undervisning igennem pædagogisk træning af lærerne, udredning af børn med handicap, renovation af skoler, oprettelse af familiegrupper til opbakning og oplysning omkring børns rettigheder og muligheder for hjælp.

Anders leder dette arbejde med knap 100 medarbejdere, hvoraf de fleste er muslimer, frem imod IAS’ vision om et Guds-forvandlet samfund i Sudan.

Hope House Kanazawa, Japan

Der er fuld religionsfrihed i Japan, men under 1% af befolkningen er kristne. Kirker kan evangelisere uhindret, men Japan er et meget traditionelt land, hvor familien ofte ser skævt til medlemmer, som bliver kristne.

Gennem en kristen café med udadvendte arrangementer, engelskundervisning, galleri og koncerter er Hope House et kontaktpunkt til Kanazawa by – en universitetsby med omkring 450.000 indbyggere. I caféens hyggelige omgivelser er der mulighed for at tale om kristendom, men også frihed til at lade være. Mennesker introduceres til Jesus Kristus og til et varmt kristent fællesskab, hvor de kan finde nyt håb med evigt perspektiv.

Caféen danner også rammen om lovsang og gudstjenester, som tiltrækker både japanere og udlændinge i byen. Kirken har et voksende børnearbejde med overvejende kirkefremmede børn og forældre, og det er også tanken at starte et målrettet bibelundervisningsprogram.
Kirken er også involveret i tværkirkeligt arbejde i byen.

Bodil Nakabayashi er vokset op som missionærbarn i Japan, men rejste selv til Kanazawa i 2009. Her mødte hun sin mand, Shiro, og i dag leder de sammen Hope House med et team af internationale medarbejdere.

Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Grønland

KBH Frikirke er med til at støtte den videre udvikling af menighedsarbejdet i Grønland. Helt præcist drift og udvikling af arbejdet i Nuuk, hvor Appaleq Petersen i dag er ansat som præst og en menighedsplantning i Paamiut, syd for Nuuk hvor Knud og hans familie bor og leder en INO hjemmegruppe. Menighedsplantningen i Paamiut er knyttet til menigheden i Nuuk og støttes med besøg derfra. Fra København støtter vi arbejdet med økonomi og med forbøn.

Grønland er stort. På alle måder stort. Grønland er ca. 50 gange større end Danmark. Men befolkningen udgør kun i alt ca. 57.000 personer. 

De fleste byer og bygder ligger spredt på Vestkysten og kun et par byer og småbygder på Østkysten. Rejse mellem byer / bygder foregår med fly eller skib. Det tager tid og det koster penge.

INO er navnet på den evangeliske frikirke, eller ‘Pinsekirken' i Grønland. INO er forkortelse for Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Det nye livs kirke.

John Østergaard Nielsen, Odense, er kontaktperson for den danske støtte til arbejdet i Nuuk og Paamiut og i resten af Grønland.

John og hans hustru Ulla var selv missionærer og præst i kirken i Nuuk i mere end 30 år frem til sommeren 2018, hvor de vendte tilbage til Danmark.

Lokalt i København er kontaktperson Gitte Jakobsen, tlf. 5058 9459

ELAM MINISTRIES

Kenneth Kühn leder arbejdet i Europa for den iranske missionsorganisation ELAM MINISTRIES. Han arbejder ud fra vores lokation i Valby, hvor han tjente som præst indtil foråret 2016.

Netop i denne tid vender tusindvis af iranere og afghanere sig fra Islam til kristendom. Trods stærk forfølgelse vokser kirken under jorden med lynets hast i disse lande. Siden 1990 har ELAM arbejdet med at støtte og udbrede undergrundskirken i Iran. Samtidig arbejder ELAM blandt de persisktalende flygtninge i Asien og Europa - særligt i Tyrkiet hvor ELAMs bibelskoletræning har oprejst evangelister, der har plantet over 35 voksende menigheder. I resten af Europa oplever bestående kirker også at flygtninge fra Iran og Afghanistan kommer til tro i stort antal og ønsker at blive døbt.

Kenneth leder et team af persisktalende tjenester, der mobiliserer europæiske kirker til mission blandt iranere og afghanere. Ved besøg i gudstjenester og konferencer deler de den opmuntrende historie om Guds plan med det persiske folk. Desuden hjælper ELAM med at disciple og træne konvertitter fra Iran og Afghanistan gennem konferencer og trænings forløb på persisk. Endelig producerer og formidler ELAM relevante ressourcer på persisk som kirkerne kan bruge i deres arbejde: Kristen litteratur og en ny persisk oversættelse af biblen, TV programmer og lovsangsmusik af god kvalitet samt korrespondance kurser i bibel og teologi, som akkrediteres af Global University til en bachelor grad.