Outreach

På denne side kan du læse om nogle af de internationale projekter, vi som kirke støtter op om og engagerer os i.

Vi tror på, at vi som kirke ikke bare har et ansvar for os selv og vores lokalområde og by, men også at vi bærer en del af et globalt ansvar om at være med til at sprede de gode nyheder og derved respondere på den missionsbefaling og det løfte Jesus giver sine disciple i Matthæusevangeliets sidste kapitel

Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt 28:18-20
Pilgrims International

Charlotte og Johannes Petersen er grundlæggere af organisationen Pilgrims International.
De har siden 1996 boet i Moldova og været i mission der. Moldova hører til et af Europas mest fattige lande og der driver Pilgrims International missionsarbejde og yder humanitær hjælp.

I Moldova er en del af Pilgrims International at plante menigheder og have ledertræning hvorigennem de udruster missionærer og andre kristne i Østeuropa.

Visionen i Pilgrims international er ”hjælp til selvhjælp” med centrum i biblens ord og budskab.

Østeuropa er et af de steder i verden, hvor der foregår mest human trafficking, prostitution, misbrug og der er stor fattigdom.

Pilgrims International har været med til at etablere støtte- og rehabiliteringscentre samt hjem for unge kvinder, som er blevet reddet ud af prostitution.

Hver sommer afholdes der sommerlejre for børn, teenagere og unge studerende hvor der deltager op til 600.

Rigtig mange børn vokser op uden forældrenes tilstedeværelse og nærvær, fordi rigtig mange arbejdsdygtige voksne udrejser, for at tjene penge til familierne. Sommerlejrene giver børn voksenkontakt og hjælper til at opfylde de behov de har og giver også mulighed for at vise Jesu kærlighed både i ord og i praksis.

Kaniki Bible College University

Zambia har været et område, hvor vores kirke igennem mange år har støttet mission.

Kaniki Bible University College er et af de største og længst varende projekter, vi har været en del af.

Kaniki-projektet startede for mere end 50 år siden med grundlæggelsen af Apostolic Church in Zambia, som i dag tæller mere end 150 kirker.

Visionen var fra start at starte en bibelskole, som kunne uddanne og træne zambiere til ledere, præster, evangelister i teologi, i praktiske opgaver og i god karakterdannelse så de kunne skabe en levevej og en mulighed for indkomst.

Bibelskolen har været en god og solid idé til at give Apostolsk Kirke i Zambia og andre organisationer ledere og medarbejdere, der er forankret i biblens ord og med en god karakter.
Kaniki Bible University College eksisterer med en vision om: ”At træne ledere med integritet og relevans, og at se dem tjene og influere kirke og samfund i Afrika ud fra bibelske principper. En ny generation af åndelige ledere i Zambia, som vil spille en vigtig rolle i at løfte denne nation og befolkning i indsigt, tro og integritet”

Udover bibelskolen har Kaniki udviklet en farm, som er et centralt sted forlokalbefolkningen af arbejde og hvor man kan lære at dyrke landbrug.

Arise

Ud fra Kaniki er der vokset et arbejde for forældreløse børn. Mange børn bliver forældreløse bl.a. på grund af HIV/AIDS og andre sygdomme.

Arise, som oprindeligt hed ”Kaniki Orphanage Project” (KOP) hjælper børn med at komme i skole ved at støtte med bøger, uniformer, mad, medicin og med at komme i skole.

I KBH Frikirke er Arise vores Børnekirkes missionsprojekt, som de bl.a. støtter gennem et årligt sponsorløb, hvor alle penge går til Arise.

Letland

Sus og Jan Lindell står bag kirkens missionale arbejde i Letland. I efteråret 2016 oplevede Sus, at Gud mindede hende om et præstepar i en menighed i Letland, som hun mange år forinden havde besøgt: ”Dengang blev vi slået af fattigdommen, håbløsheden, de mange behov,både fysisk, psykisk og ikke mindst åndeligt, men også taknemmeligheden over vores tilstedeværelse og det vi bragte.”

Sus oplevede et kald til at genoptage kontakten og handlede på det. Kontakten blev hurtigt genetableret, og det viste sig, at præsten Raivo gennem de seneste 4-5 år indtrængende havde bedt Gud om at sende hjælp til dem!

Formålet med arbejdet i Letland er at møde nogle af de mange og store behov, som de i de enkelte menigheder ikke har ressourcer til selv at møde. Visionen er derfor fortsat at rejse over med teams for at række ud med hjælp til de fattige familier, støtte og udruste menigheden og ledelsen med bl.a rådgivning, undervisning og profetisk forbøn.

Det har gang på gang været oplevelsen, at Jesus tager det lidt, der bringes, og mangfoldiggør det til lægedom, befrielse, genoprettelse og også til fysisk gavn for voksne og børn.

Hvis du er interesseret i at deltage eller støtte, kan du henvende dig til Jan og Sus Lindell

Hope House Kanazawa, Japan

Hope House er en café, som blev startet af den danske missionær Bodil Nakabayashi (dengang Bodil Sund Jespersen). Bodil blev udsendt i maj 2009 af Netværkskirken (som det hed dengang) med støtte fra tre andre danske frikirker.

Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Grønland

Tekst kommer

Kina

Bitten Høgh kom til Kina i 1994, hvor hun har undervist på et lokalt universitet i Master of Business Administration i Yunnanprovinsen.

I 1996 grundlagde hun sin virksomhed ”Danyun Business Affairs Consulting Company” som har et fundament i forretningsmæssigt konsultation.

Ud fra sin virksomhed arbejder Bitten med at forhøje livskvalitet og levestandarder for kineserne i Yunnanprovinsen, primært gennem to projekter: Håndarbejdsprojektet og Teprojektet.

Håndarbejdsprojektet

Håndarbejdsprojektet er et tiltag, hvor mange kvinder fra hele Yunnanprovinsen kommer og fremstiller broderede håndarbejde og i den forbindelse modtager de undervisning i økonomi, hygiejne, basal skoleundervisning og syteknikker.

Kvinderne som kommer fra både landsbyer og bjergland distrikter er generelt meget fattige, men de er gode til at brodere. Håndarbejdsprojektet gør at kvinderne bliver inddraget i udviklingen af nye produkter og udviklingen i deres lokalsamfund og Bitten hjælper med at sælge produkterne.

Derudover hjælper Bittens virksomhed områderne med økonomisk støtte til skolehjælp, skolemad og bygning af skoler og andre boliger i området.

På den måde oplever indbyggerne at få en lille indkomst og kunne bygge en bedre tilværelse både økonomisk og socialt gennem arbejdet. Kvinderne oplever en højere selvtillid gennem de evner de udvikler og det ansvar de får gennemprojektet.

Te-projektet

Gennem te-projektet når Bittens virksomhed ud til nogle af de fattigste indbyggere, hvor de fleste tjener mindre en 1 dollar om dagen.

Projektet ligger i Menglian, som i høj grad er bjerglandskab.

Projektet sker i samarbejde med virksomheden ”Xjngijan” som er ledt af en ung innovativ forretningsmand, som er teproducent og har et produkt som er godkendt som økologisk te og fairtrade produkt.

I te-projektet underviser og hjælper DanYun te-farmere med at drive virksomhed gennem undervisning både indenfor økologisk landbrug, sociale og familiære relationer, ernæring og hygiejne.

Formålet med te-projektet er at beskytte landmændenes rettigheder og interesser og forvalte fairtrade produkter og sikre, at disse produkter anvendes til udvikling af beboersamfundet, der hjælper te-farmere med at generere højereindkomst.