Kvinde
Denne side henvender sig til kvinder, der ønsker et forum eller fællesskab, hvor man kan være med til at bygge hinanden op, finde inspiration, mod og anerkendelse til at møde livet i alle dets aspekter.

Vi tror på, at der altid er en stor styrke i at samles med ligesindede, særligt som kvinder, om det er til Filippas Salon, i en af vores CONNECT-grupper, til kirkecafé om søndagen eller en aftale i løbet af ugen, så tror vi på vigtigheden i fællesskabet og i at have nogen at vandre med.

På denne side kan du holde dig opdateret på, hvilke aktiviteter vi har, som særligt henvender sig til dig som kvinde.
Kontakt
Filippas Salon
Filippas Salon er for kvinder fra 18 år - unge, ældre og gamle. Vi har 4-6 saloner om året, som hver på sin måde vil afspejle kvindelivets mange facetter.

Som livet udfolder sig har vi alle brug for et heppekor, relevant modspil, forkælelse, anerkendelse og inspiration. Salonerne vil fx være foredrag af sjove, ærlige og kloge kvinder, litteraturlæsning, aktiviteter som krop og bevægelse eller krea. Der er en plads til dig og inviter gerne en veninde med!

Vær OBS på at der kan forekomme deltagerbetaling samt begrænset pladser. Salonerne er baseret på kristne værdier.

Vi glæder os til at være sammen med dig.
Linda Møller, Malene Wakeman, Mia Toldam og Karen Egelund
Arbejdsgruppen i 2019