BEMÆRK: Der vil ikke være gudstjenester eller nogen kirkelige aktiviteter til og med den 13. april som følge af statsministeriets anbefalinger omkring COVID-19. Læs mere

Støt op

Tak fordi du giver!

Da vi er en frikirke, er vi ikke økonomisk støttet af staten. Derfor er vi afhængige af privat finansiering for at kunne løbe rundt.

Pengene går til driften af kirken og dens engagement i både samfund og mennesker. Derudover dækker driften betaling til lokaler, medarbejdere og aktiviteter.

Måder at give på

Har du lyst til at være med til at støtte os rent økonomisk er der forskellige måder du kan gøre dette på - vigtigt er det, at du husker at skrive, hvad du giver til:

Bankoverførsel: Danske Bank: reg.nr. 1569 konto nr. 6585000

MobilePay:

Søndag: Hver søndag bliver der indsamlet kollekt til kirkens arbejde eller til tider specifikke mærkesager, som vi har særligt fokus på og gerne vil bakke op om

Mulighed for skattefradrag

Der er to ordninger:

1. § 8A – Giv frit, dog op til en vis grænse

Gennem Ligningslovens § 8A kan du få skattefradrag for op til kr. 16.300 (2020 stiger fradraget til kr. 16.600).

2. § 12 stk. 3 – Forpligtelseserklæring

Gennem Ligningslovens §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag til godkendte institutioner. For at få fradrag skal du tegne en forpligtelses-erklæring, som er en bindende giveraftale over 10 år. Du kan enten give et fast beløb eller en procentdel af din bruttoårsindkomst. Du kan fradrage op til 15 % af din bruttoindkomst.

Hvordan opnås fradraget?

  • Du skal oplyse navn og cpr-nummer, til kirkens kasserer.
  • Vi registrerer alt hvad du giver, uanset om det er mobile-pay, pbs, bankoverførsel eller friend-pay. (Giver du kontant, skal du give i en kuvert med navn på.)
  • Vi rapporterer dine indbetalinger til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din selvangivelse.

Vi rådgiver gerne nærmere om de forskellige fradragsordninger eller svarer på andre spørgsmål. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte kirkens kasserer Pernille Jacobsen