Støt op

Tak fordi du giver!

Da vi er en frikirke, er vi ikke økonomisk støttet af staten. Derfor er vi afhængige af privat finansiering for at kunne løbe rundt.

Pengene går til driften af kirken og dens engagement i både samfund og mennesker. Derudover dækker driften betaling til lokaler, medarbejdere og aktiviteter.

Måder at give på

Har du lyst til at være med til at støtte os rent økonomisk er der forskellige måder du kan gøre dette på - vigtigt er det, at du husker at skrive, hvad du giver til:

Bankoverførsel: Danske Bank: reg.nr. 1569 konto nr. 6585000

MobilePay:

Søndag: Hver søndag bliver der indsamlet kollekt til kirkens arbejde eller til tider specifikke mærkesager, som vi har særligt fokus på og gerne vil bakke op om